Misją BluePOS Sp. z o.o. jest innowacyjny rozwój
w obszarze produkcji i dystrybucji

materiałów POS oraz opakowań 

o najwyższych standardach jakości

ADRES REJESTROWY

BluePOS Sp. z o.o.
ul. Patriotów 110
04-844 Warszawa
Tel. 22 487 55 23
e-mail: zapytania@bluepos.pl

BIURO I PRODUKCJA

BluePOS Sp. z o.o.
JATNE, ul. Jana Wilanda 63
05-530 Celestynów, Poland
Tel. 22 487 55 23
e-mail: drukarnia@bluepos.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. © BluePOS.