Misją BluePOS Sp. z o.o. jest innowacyjny rozwój w obszarze produkcji i dystrybucji

materiałów POS oraz opakowań 

o najwyższych standardach jakości

BIURO SPRZEDAŻY

BluePOS Sp. z o.o.
ul. Patriotów 110
04-844 Warszawa
Tel. 22 487 55 23
e-mail: zapytania@bluepos.pl

DRUKARNIA

BluePOS Sp. z o.o.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 141
92-318 Łódź, Poland
Tel. 22 487 55 23
e-mail: drukarnia@bluepos.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. © BluePOS.