+48 22 487 55 23

Dotacja-anchor-transparent.png

 • Zadowolenie klientów jest podstawą naszego przedsiębiorstwa

  Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów, staranność wykonania.
 • Rozwój firmy, misja, wizja, cel

  Naszym priorytetem jest ciągłe podnoszenie jakości naszych produktów
 • 1
 • 2
05 Cze 2018 13:24

RODO - Klauzula informacyjna

INFORMACJA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest BluePOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 3, 04-501 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452715, o kapitale zakładowym wwysokości 100.000,00 zł, REGON: 221843638, NIP: 5833158340.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. +48 25 675 76 50, adresem e-mail lub na adres do korespondencji: Kobierne 40b, 05-311 Dębe Wielkie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi nazadane przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

Czytany 9257 razy
Napisz wiadomość
W razie pytań zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza.
Telefon kontaktowy : 25 675 76 50.
Rozwiejemy wszystkie wątpliwości!
1000 znaków pozostało
Dodaj pliki